Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi istraživanjem i liječenjem živčanog sustava što uključuje mozak, leđnu moždinu, živce i mišiće. Neurološkim pregledom dobivamo uvid o svjesnosti pacijenta prema okolini. Osnovni cilj pregleda je uvid u kliničke simptome koji će nam omogućiti lokaliziranje samog problema. Procjenom samog problema i diferencijalnom dijagnostikom dolazimo do konačne dijagnoze te nudimo opcije liječenja.

U dijagnosticiranju same bolesti osim neurološkog pregleda koriste se i druge dijagnostičke metode ( RTG, mijelografija, punkcija cerebrospinalnog likvora, MRI/CT).

Nakon same dijagnoze, predložit ćemo vam moguće opcije liječenja koje mogu uključivati medikamentozne

ili kirurške oblike liječenja. U razgovoru s Vama donijeti ćemo odluku o najboljoj opciji za Vašeg ljubimca.

Ostali slučajevi

Demodikoza pasa

Demodikoza pasa uzrokovana je ektoparazitom, grinjom Demodex canis. Demodex canis je uobičajeni stanovnik psećih dlačnih tobolčića, tj. do 90 %…
Pročitaj više…

Cherry eye

Protruzija suzne žlijezde treće očne vjeđe je učestala patologija oka primarno u pasa, ali se javlja i u mačaka. Promjena…
Pročitaj više…

Lišmanioza

Lišmanioza je parazitarna bolest koju uzrokuje Protozoa Leishmania infantum. Parazita prenose papatači, tj. sitni komarčići koji se hrane sa krvi,…
Pročitaj više…

Pankreatitis

Pankreatitis – upala gušterače u pasa i mačaka. Gušterača je žlijezda koja je smještena uz početni dio tankoga crijeva. Igra…
Pročitaj više…

Pododermatitis

U današnje vrijeme informiranost vlasnika o različitim generaliziranim kožnim oboljenjima njihovih ljubimaca je dosta porasla, ali primjetio sam da je…
Pročitaj više…