Laboratorijska Dijagnostika

Veterinarska laboratorijska dijagnostika je disciplina usmjerena na razvoj, primjenu i interpretaciju laboratorijske procedure za postavljanje dijagnoze i/ili prognoze u bolesnih životinja, praćenje liječenja bolesnih životinja te praćenja zdravlja životinja. Laboratorijski se najčešće analiziraju krv (puna krv, serum, plazma), mokraća, izljevi u trbušnoj i grudnoj šupljini.

U današnje vrijeme laboratorijska dijagnostika je postala neizostavan dio u svakodnevnom radu veterinarske ambulante. Naša veterinarska praksa opremljena je IDEXX hematološkim i  biokemijskim aparatom te analizatorom urina. IDEXX je globalni tržišni lider u dijagnostici zdravlja životinja čiji aparati i testovi omugućuju sigurnu, preciznu i brzu dijagnostiku.

Hematološka pretraga obavlja se na IDEXX ProCyte Dx analizatoru koji omogućuje diferencijalnu krvnu sliku na čak  27 parametara crvene i bijele krvne slike što je izuzetno bitno za rano prepoznavanje određenih bolesti te kao takav predstavlja trenutno najkvalitetniji i najtočniji hematološki aparat u svijetu. Važno je i  napomenuti da su rezultati pretrage gotovi u svega dvije minute. U slučaju odstupanja pojedinih hematoloških parametara, krv se pregledava i mikroskopski radi utvrđivanja patoloških promjena na samim stanicama ili detekcije krvnih parazita.

Biokemijske pretrage vrše se na IDEXX Catalyst One analizatoru koji unutar 8 do 20 minuta omogućuje mjerenje:

 • velikog broja parametara važnih u procjeni rada bubrega , jetre, gušterače
 • određivanje koncentracije šećera u krvi, ukupnih proteina, kao i albumina i globulina
 • CRP (C – reaktivni protein): rano otkrivanje unalnog procesa u organizmu kada se parametri krvne slike koji ukazuju na infekciju još nisu stigli povisiti
 • određivanje razine totalnog T4 u organizmu koji je prvi pokazatelj smanjenog ili povećanog rada štitnjače
 • određivanje koncentracije fenobarbitala u krvi važnoga u praćenju uspješnosti terapije epilepsije
 • koncentraciju fruktozamina važnoga u monitoringu pacijenata s dijabetesom s obzirom da se na taj način procjenjuje prosječna koncentracija glukoze u serumu u zadnja 2-3 tjedna te ono što je iznimno bitno stres nema utjecaj na fruktozamin
 • SDMA, specifičnog parametra pokazatelja bubrežne funkcije koji omogućuje puno raniju dijagnostiku problema s bubrezima kada je izgubljeno samo 25% funkcije bubrega te nije pod utjecajem vanjskih čimbenika
 • UPC (omjer proteina i kreatinina u mokraći) važnoga u procjeni funkcije bubrega kod pojave proteina u mokraći

Za biokemijsku pretragu urina koristimo IDEXX VetLab UA analizator koji koji automatski očitava vrijednosti pH, leukocita, proteina, glukoze, ketona, urobilinogena, bilirubina te eritrocita u urinu preko test trakice čime se izbjegava faktor ljudske pogreške kao što je slučaj kod očitavanja navedenih vrijednosti sa trakice ljudskim okom. Svaki uzorak urina pregledava se i mikroskopski u svrhu potvrde ili isključivanja mokraćnih kristala.

U mogućnosti smo obavljati i veliki broj brzih dijagnostičkih tzv. SNAP testova  (IDEXX) u svrhu dijagnostike slijedećih bolesti i/ili uzročnika :

 • anaplazmoza, erlihioza, lajmska borelioza, srčani crv
 • mačja sida i leukemija (FIV/FeLV)
 • upala gušterače kod pasa i mačaka mjerenjem pseće/mačje pankreasne lipaze (cPL/fPL)
 • bolesti srca kod mačaka- mačji proBNP
 • giardia
 • parvoviroza
 • leptospiroza

Sve pretrage koje su napravljene na IDEXX dijagnostičkim aparatima su odobrene od strane američke FDA (food and drug administration).

Uz navedene pretrage koje sami obavljamo u našem laboratoriju u mogućnosti smo obavljati još čitav niz pretraga u suradnji sa hrvatskim ili svjetskim laboratorijima (koprolološka pretrage, detekcije nasljednih, endokrinoloških, autoimunih bolesti, alergološka testiranja).

Zato što vas ljubimac zaslužuje najbolju brigu nastojimo pratiti svjetske trendove u veterinarskoj medicini i uvijek biti u koraku s njima kako bi vašim ljubimcima omogućili što brže i preciznije dobivanje dijagnoze a time i uspješnije liječenje a Vama pružili dug i zdrav život s njima.

Ostale usluge

Endokrinologija

Endokrinologija je znanost koja proučava žlijezde s unutarnjim izlučivanjem, njihove proizvode (hormone) te poremećaje u njihovom funkcioniranju i izlučivanju. Hormoni…
Pročitaj više…

Ultrazvučna Dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika je metoda pregleda unutarnjih organa putem ultrazvučnih valova. Koristeći visokofrekventne valove zvuka stvara se slika unutrašnjosti tijela. Kako se…

Pročitaj više…

Interna medicina

Interna medicina je najopsežnije područje veterinarske medicine. Prilikom dijagnosticiranja unutarnjih bolesti često je potrebno uz opći klinički pregled učiniti i…
Pročitaj više…

Stomatologija

Održavanje zdravlja usne šupljine Vaših ljubimaca od iznimne je važnosti za njihov kvalitetniji i zdraviji život. Od našeg tima dobiti…
Pročitaj više…

Kirurgija

Kirurgija mekih tkiva je raznolika disciplina koja obuhvaća većinu kirurških postupaka koji ne spadaju pod nadležnost ortopedskih zahvata. U područje…
Pročitaj više…

Oftalmologija

Oko kao zasebni organski sustav naših ljubimaca često bude zanemaren od strane vlasnika. Oftalmološki pregled zauzima vrlo veliko i važno…
Pročitaj više…

Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi istraživanjem i liječenjem živčanog sustava što uključuje mozak, leđnu moždinu, živce i mišiće.…
Pročitaj više…

Dermatologija

Koža je najveći organ tijela koji ima brojne uloge: služi kao mehanička barijera različitim uzročnicima iz okoliša, vrlo je učinkovit…
Pročitaj više…