Laboratorijska Dijagnostika

Veterinarska laboratorijska dijagnostika je disciplina usmjerena na razvoj, primjenu i interpretaciju laboratorijske procedure za postavljanje dijagnoze i/ili prognoze u bolesnih životinja, praćenje liječenja bolesnih životinja te praćenja zdravlja životinja. Laboratorijski se najčešće analiziraju krv (puna krv, serum, plazma), mokraća, izljevi u trbušnoj i grudnoj šupljini.

U današnje vrijeme laboratorijska dijagnostika je postala neizostavan dio u svakodnevnom radu veterinarske ambulante. Naša veterinarska praksa opremljena je IDEXX hematološkim i  biokemijskim aparatom te analizatorom urina. IDEXX je globalni tržišni lider u dijagnostici zdravlja životinja čiji aparati i testovi omugućuju sigurnu, preciznu i brzu dijagnostiku.

 

Hematološka pretraga obavlja se na IDEXX ProCyte Dx analizatoru koji omogućuje diferencijalnu krvnu sliku na čak  27 parametara crvene i bijele krvne slike što je izuzetno bitno za rano prepoznavanje određenih bolesti te kao takav predstavlja trenutno najkvalitetniji i najtočniji hematološki aparat u svijetu. Važno je i  napomenuti da su rezultati pretrage gotovi u svega dvije minute. U slučaju odstupanja pojedinih hematoloških parametara, krv se pregledava i mikroskopski radi utvrđivanja patoloških promjena na samim stanicama ili detekcije krvnih parazita.

Biokemijske pretrage vrše se na IDEXX Catalyst One analizatoru koji unutar 8 do 20 minuta omogućuje mjerenje:

 • velikog broja parametara važnih u procjeni rada bubrega , jetre, gušterače

 • određivanje koncentracije šećera u krvi, ukupnih proteina, kao i albumina i globulina

 • CRP (C – reaktivni protein): rano otkrivanje unalnog procesa u organizmu kada se parametri krvne slike koji ukazuju na infekciju još nisu stigli povisiti

 • određivanje razine totalnog T4 u organizmu koji je prvi pokazatelj smanjenog ili povećanog rada štitnjače

 • određivanje koncentracije fenobarbitala u krvi važnoga u praćenju uspješnosti terapije epilepsije

 • koncentraciju fruktozamina važnoga u monitoringu pacijenata s dijabetesom s obzirom da se na taj način procjenjuje prosječna koncentracija glukoze u serumu u zadnja 2-3 tjedna te ono što je iznimno bitno stres nema utjecaj na fruktozamin

 • SDMA, specifičnog parametra pokazatelja bubrežne funkcije koji omogućuje puno raniju dijagnostiku problema s bubrezima kada je izgubljeno samo 25% funkcije bubrega te nije pod utjecajem vanjskih čimbenika

 • UPC (omjer proteina i kreatinina u mokraći) važnoga u procjeni funkcije bubrega kod pojave proteina u mokraći

 

Za biokemijsku pretragu urina koristimo IDEXX VetLab UA analizator koji koji automatski očitava vrijednosti pH, leukocita, proteina, glukoze, ketona, urobilinogena, bilirubina te eritrocita u urinu preko

test trakice čime se izbjegava faktor ljudske pogreške kao što je slučaj kod očitavanja navedenih vrijednosti sa trakice ljudskim okom. Svaki uzorak urina pregledava se i mikroskopski u svrhu potvrde

ili isključivanja mokraćnih kristala.

U mogućnosti smo obavljati i veliki broj brzih dijagnostičkih tzv. SNAP testova  (IDEXX) u svrhu dijagnostike slijedećih bolesti i/ili uzročnika :

 • anaplazmoza, erlihioza, lajmska borelioza, srčani crv

 • mačja sida i leukemija (FIV/FeLV)

 • upala gušterače kod pasa i mačaka mjerenjem pseće/mačje pankreasne lipaze (cPL/fPL)

 • bolesti srca kod mačaka- mačji proBNP

 • giardia

 • parvoviroza

 • leptospiroza

 

Sve pretrage koje su napravljene na IDEXX dijagnostičkim aparatima su odobrene od strane

američke FDA (food and drug administration).

 

Uz navedene pretrage koje sami obavljamo u našem laboratoriju u mogućnosti smo obavljati još čitav niz pretraga u suradnji sa hrvatskim ili svjetskim laboratorijima (koprolološka pretrage, detekcije nasljednih, endokrinoloških, autoimunih bolesti, alergološka testiranja).

 

Zato što vas ljubimac zaslužuje najbolju brigu nastojimo pratiti svjetske trendove u veterinarskoj medicini i uvijek biti u koraku s njima kako bi vašim ljubimcima omogućili što brže i preciznije dobivanje dijagnoze a time i uspješnije liječenje a Vama pružili dug i zdrav život s njima.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

01 3887 542 | 099 3887 542

info@veterinabranimir.hr

                                        Dekanići 15, Zagreb, Croatia

© 2019 by Veterina Branimir

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon